15.08.2014

Iespēja iegādāties J.Klētnieka grāmatu “Astronomija un ģeodēzija Latvijā līdz 20.gadsimtam”

13.08.2014

Mērnieki var iepazīties ar starptautiskā Būvju uzmērīšanas standarta projektu

04.08.2014

Izstrādāta interneta diskusiju platforma mērniekiem

01.08.2014

Stājas spēkā 08.07.2014. MK noteikumi Nr.392

18.07.2014

17.07.2014. Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts likumprojekts “Grozījumi Zemes ierīcības likumā” (VSS-649)

05.07.2014

Mērnieku sporta spēles 2014

04.07.2014

Seminārs par EVRS un ADTI

20.06.2014

Ar mobilo aplikāciju nekustamo īpašumu dati kļūst pieejamāki

19.06.2014

Mērniecības konsultatīvās padomes sēde 18.06.2014.

23.05.2014

Par būvlaides attēlošanu zemes ierīcības projektā

30.04.2014

LMB valdes sēdes 07.05.2014. darba kārtība

22.04.2014

Pārskats par CLGE ģenerālo asambleju Marabellā, Spānijā (21.-22.03.2014.)

27.03.2014

LMB valdes sēdes 02.04.2014. darba kārtība

24.03.2014

Mērniecības konsultatīvās padomes sēde 20.03.2014.

23.03.2014

14.03.2014. Semināra prezentācijas