Noteikumu projekts “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā””

VSS ir izsludināts Noteikumu projekts “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”. Ar noteikumu projektu un anotāciju var iepazīties šeit.

Latvijas Mērnieku biedrība gaidīs Jūsu priekšlikumus un viedokļus līdz 2015. gada 27. jūnijam.