Noteikumu projekts “Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi” VSS-1703

05.09.2013. Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināts noteikumu projekts “Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi” (VSS-1703).

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40298106