Kursu reģistrs

Ikgadējās kvalifikācijas celšanas kursu
REĢISTRS
ģeodēzijā un mērniecībā

PIESAKIES pie jau notikušu kursu tēmas vai PIESAKI sev interesējošu kursu tēmu ŠEIT.

 

Nr.

p.k.

Tēma / Lektors Datums Vieta Atbilstība sertifikāta veidam Stundu skaits[1] [2]

2019./2020. kursu reģistrs

5.

RTU 60. starptautiskā zinātniskā konference Ģeomātikas sekcija

Programma šeit

Pieteikties ŠEIT

18.10.2019.

plkst.10.00

 Rīga, Meža iela 1 / 105 ZKU, ĢD 2
6.

Congress on Cadastre in Bosnia and Herzegovina with international participation

http://fig.net/events/2019/10_bosnia-herzegovina.pdf

Pieteikties ŠEIT

 29.-31.10.2019. Neum, Bosnia and Herzegovina ZKU 3
7.

Pozicionēšanas teorija un prakse

(lektors Dr.ing. Jānis Zvirgzds)

Pieteikties ŠEIT

 01.11.2019. plkst.10.00  Kuldīga ZKU, ĢD 4
8.

Normatīvo aktu piemērošana zemes kadastrālās uzmērīšanas neatbilstību risinājumos

(lektori: Viesturs Aigars, Egils Dumpis, Gita Brencsone)

Kursa apraksts šeit

Pieteikties ŠEIT

05.11.2019.

plkst.9.30

Rīga, Meža iela 1 / 125 ZKU  4
9.

3D datu apstrāde ar Bentley Systems programmatūru

(lektori: Oto Lukss)

Kursa apraksts šeit

Pieteikties ŠEIT

08.11.2019. plkst.10.00 Rīga, Brīvības iela 224B ĢD 4
10.

Normatīvo aktu piemērošana zemes kadastrālās uzmērīšanas neatbilstību risinājumos

(lektori: Viesturs Aigars, Egils Dumpis, Gita Brencsone)

Kursa apraksts šeit

Pieteikties ŠEIT

12.11.2019.

plkst.9.30

 Rīga, Meža iela 1 / 125 ZKU  4
11.

Normatīvo aktu piemērošana zemes kadastrālās uzmērīšanas neatbilstību risinājumos

(lektori: Viesturs Aigars, Egils Dumpis, Gita Brencsone)

Kursa apraksts šeit

Pieteikties ŠEIT

14.11.2019.

plkst.9.30

Rīga, Meža iela 1 / 125 ZKU 4
12.

Ģeodēziskie darbi būvobjektos. Būvju deformāciju ģeodēziskā kontrole

(lektori: Ralfs Miķelsons, Māris Kaļinka)

Pieteikties ŠEIT

15.11.2019.

plkst.10.00

Rīga, Meža iela 1 / 304 ĢD  4
13.

Pozicionēšanas teorija un prakse

(lektors Dr.ing. Jānis Zvirgzds)

Pieteikties ŠEIT

29.11.2019. plkst.10.00 Preiļi ZKU, ĢD  4
14. Zemes pārvaldība 29.11.2019. plkst.10.00 Rīga, Meža iela 1 / 304 ZI 2
15.

Nekustamā īpašuma vērtēšanas pamati

(lektors Aldis Rausis)

Kursa apraksts šeit

Pieteikties ŠEIT

 06.12.2019. Rīga, Meža iela 1 / 304 ZI, ZKU 2
1.

INTERGEO – 2019

(https://www.intergeo.de/intergeo-en/conference.php)

Pieteikties ŠEIT

 2019. gada    17.-19. septembris Štutgarte, Vācija ZKU, ĢD  3
2.

CLGE Eiropas mērnieku 6. konference

CLGE Ģenerālā asambleja

Pieteikties ŠEIT

2019. gada    26.-28. septembris Stambula, Turcija ZKU, ĢD  3
 3.

Pašvaldības teritorijas plānošana

(lektors Māra Kalvāne)

Kursa apraksts šeit

Pieteikties ŠEIT

04.10.2019.

plksl.10.00

Rīga, Meža iela 1 / 304

(10.00-14.00)

ZI, ZKU  4
4.

Pozicionēšanas teorija un prakse

(lektors Dr.ing. Jānis Zvirgzds)

Kursa apraksts šeit

Pieteikties ŠEIT

11.10.2019.

plkst.10.00

Rīga, Meža iela 1 / 304

(10.00-14.00)

ZKU, ĢD  4

2018./2019. kursu reģistrs

1.

Pozicionēšanas teorija un prakse

(lektors Dr.ing. Jānis Zvirgzds)

28.09.2018.

plkst.10.00

Rīga, Meža iela 1 / 304 4
2. RTU 59. starptautiskā zinātniskā konference
Ģeomātikas sekcija

10.10.2018.

plkst.10.00

Rīga, Meža iela 1 / 120 2
3.

Pozicionēšanas teorija un prakse

(lektors Dr.ing. Jānis Zvirgzds)

Kursa apraksts šeit

Pieteikties šeit

31.10.2018.

plkst.10.00

Liepājas iela 8, Kuldīga (1.stāvs) 4
4.

Pozicionēšanas teorija un prakse

(lektors Dr.ing. Jānis Zvirgzds)

Kursa apraksts šeit

Pieteikties šeit

23.11.2018.

plkst.11.00

Andreja Paulāna iela 3A, 3.stāvs, 311.telpa, Preiļi 4
5.

Normatīvo aktu piemērošana zemes kadastrālās uzmērīšanas neatbilstību risinājumos

(lektori: Viesturs Aigars, Egils Dumpis, Gita Brencsone)

Kursa apraksts šeit

Pieteikties šeit

07.12.2018.

plkst. 9.30

Rīga, Meža iela 1 / 304 4
6.

Normatīvo aktu piemērošana zemes kadastrālās uzmērīšanas neatbilstību risinājumos

(lektori: Viesturs Aigars, Egils Dumpis, Gita Brencsone)

Kursa apraksts šeit

Pieteikties šeit

 14.12.2018.

plkst. 9.30

 Rīga, Meža iela 1 / 304  4
7.

Normatīvo aktu piemērošana zemes kadastrālās uzmērīšanas neatbilstību risinājumos

(lektori: Viesturs Aigars, Egils Dumpis, Gita Brencsone)

Kursa apraksts šeit

Pieteikties šeit

 08.01.2019.

plkst. 11.00

 Liepājas iela 8, Kuldīga (1.stāvs)  4
8.

Normatīvo aktu piemērošana zemes kadastrālās uzmērīšanas neatbilstību risinājumos

(lektori: Viesturs Aigars, Egils Dumpis, Gita Brencsone)

Kursa apraksts šeit

Pieteikties šeit

 18.01.2019.

plkst. 9.30

 Rīga, Meža iela 1 / 304  4
9.

Darba aizsardzība mērniecībā

(lektors: Liene Glušņova)

Kursa apraksts šeit

Pieteikties šeit

08.02.2019.

plkst.10.00

Rīga, Meža iela 1 / 304 4
10.

Personu datu aizsardzība mērniecībā

(lektors: Arnis Puksts)

Kursa apraksts šeit

Pieteikties šeit

 15.02.2019.

plkst.10.00

Rīga, Meža iela 1 / 304 4
11.

3D datu apstrāde ar Bentley Systems programmatūru

(lektors: Oto Lukss)

Pieteikties šeit

25.02.2019. Rīga, Gustava Zemgala gatve 71 4
 12.

Datu ievade ģeodēziskos instrumentos. Virsmas modelēšana ar Bentley PowerSurvey

(lektors: SIA “GPS Parners” un SIA “Mikrokods”)

Pieteikties šeit

 01.03.2019.  Rīga  2
13. Latvijas Universitātes 77. starptautiskā zinātniskā konference Ģeodinamikas un ģeokosmisko pētījumu sekcijas Profesionāli tehniskā daļa (valsts politkas veidotāju ziņojumi, ģeodēzijas un ar to saistīto nozaru profesionālo pārstāvju ziņojumi) 20.03.2019. Rīga, Jelgavas iela 3, LU Zinātņu māja, Konferenču zālē Alfa 2
14. Latvijas Universitātes 77. starptautiskā zinātniskā konference Ģeodinamikas un ģeokosmisko pētījumu sekcijas Starptautiskā zinātniskā konference 21.03.2019. Rīga, Jelgavas iela 3, LU Zinātņu māja, Konferenču zālē Alfa 2
15. Latvijas Universitātes 77. starptautiskā zinātniskā konference Ģeomātikas sekcija

22.03.2019.

 

Rīga, Jelgavas iela 1, LU Dabas māja, 106. auditorija 2
16. Aktualitātes mērniecības profesijā Latvijā

22.03.2019.

plkst.9.00-12.00

Rīga, Jelgavas iela 3, LU Zinātņu māja
2
17. LMB kopsapulce un seminārs

22.03.2019.

plkst.13.00-18.00

 Rīga, Jelgavas iela 3, LU Zinātņu māja  2
18.

Mērījumu datu apstrāde un izlīdzināšana

(lektori: Jānis Vaics, Māris Kaļinka)

Kursu apraksts šeit

Pieteikties šeit

12.04.2019.

plkst.10.00

Rīga, Meža iela 1 / 304 4
 19.

RTU studentu zinātniski praktiskā konference

Sīkāka informācija šeit

26.04.2019.

plkst.10.00

Rīga, Meža iela 1 / 304  1
 20.

Mērījumu datu apstrāde un izlīdzināšana

(lektori: Jānis Vaics, Māris Kaļinka)

Kursu apraksts šeit

Pieteikties šeit

10.05.2019.

plkst.10.00

Rīga, Meža iela 1 / 304  4
 21.  Baltijas mērnieku forums 2019 “BIM risinājumi un pieredze”  07.06.2019. Rīga  2

[1] Lektors vai ziņojuma sniedzējs pie profesionālās pilnveides kursu punktiem saņem +1 punktu

[2] Apmeklējot līdzvērtīgu ārvalstu semināru vai konferenci, saņem +1 punktu