Kursu reģistrs

Ikgadējās profesionālās pilnveides kursu
REĢISTRS
ģeodēzijā un mērniecībā

 

Nr.

p.k.

Tēma / Lektors Datums Vieta Punktu skaits[1] [2]
1.

Pozicionēšanas teorija un prakse

(lektors Dr.ing. Jānis Zvirgzds)

28.09.2018.

plkst.10.00

Rīga, Meža iela 1 / 304 4
2. RTU 59. starptautiskā zinātniskā konference
Ģeomātikas sekcija

10.10.2018.

plkst.10.00

Rīga, Meža iela 1 / 120 2
3.

Pozicionēšanas teorija un prakse

(lektors Dr.ing. Jānis Zvirgzds)

Kursa apraksts šeit

Pieteikties šeit

31.10.2018.

plkst.10.00

Liepājas iela 8, Kuldīga (1.stāvs) 4
4.

Pozicionēšanas teorija un prakse

(lektors Dr.ing. Jānis Zvirgzds)

Kursa apraksts šeit

Pieteikties šeit

23.11.2018.

plkst.11.00

Andreja Paulāna iela 3A, 3.stāvs, 311.telpa, Preiļi 4
5.

Normatīvo aktu piemērošana zemes kadastrālās uzmērīšanas neatbilstību risinājumos

(lektori: Viesturs Aigars, Egils Dumpis, Gita Brencsone)

Kursa apraksts šeit

Pieteikties šeit

07.12.2018.

plkst. 9.30

Rīga, Meža iela 1 / 304 4
6.

Normatīvo aktu piemērošana zemes kadastrālās uzmērīšanas neatbilstību risinājumos

(lektori: Viesturs Aigars, Egils Dumpis, Gita Brencsone)

Kursa apraksts šeit

Pieteikties šeit

 14.12.2018.

plkst. 9.30

 Rīga, Meža iela 1 / 304  4
7.

Normatīvo aktu piemērošana zemes kadastrālās uzmērīšanas neatbilstību risinājumos

(lektori: Viesturs Aigars, Egils Dumpis, Gita Brencsone)

Kursa apraksts šeit

Pieteikties šeit

 08.01.2019.

plkst. 11.00

 Liepājas iela 8, Kuldīga (1.stāvs)  4
8.

Normatīvo aktu piemērošana zemes kadastrālās uzmērīšanas neatbilstību risinājumos

(lektori: Viesturs Aigars, Egils Dumpis, Gita Brencsone)

Kursa apraksts šeit

Pieteikties šeit

 18.01.2019.

plkst. 9.30

 Rīga, Meža iela 1 / 304  4

 

[1] Lektors vai ziņojuma sniedzējs pie profesionālās pilnveides kursu punktiem saņem +1 punktu

[2] Apmeklējot līdzvērtīgu ārvalstu semināru vai konferenci, saņem +1 punktu