MK noteikumu projekts “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”

Šobrīd grozījumi Zemes ierīcības likumā (223/Lp12) ir iesniegti Saeimā izskatīšanai 1.lasījumā. Ņemot vērā to, ka minētais likumprojekts paredz jaunu deleģējumu Ministru kabinetam attiecībā uz zemes ierīcības projektu izstrādi. Valsts zemes dienests ir sagatavojis šo noteikumu projektu.  Noteikumu projekts izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē tiks virzīts tikai pēc tam, kad grozījumi Zemes ierīcības likumā būs izskatīti 2.lasījumā.

Noteikumu projekta pamatā ir spēkā esošo Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” redakcija, kas koriģēta atbilstoši virzītajiem grozījumiem Zemes ierīcības likumā un papildināta ar citiem jautājumiem. Noteikumu projektā jauninājumi ir iekrāsoti ar dzeltenu fonu, savukārt svītrotās normas atstātas rediģēšanas režīmā.

LMB gaidīs Jūsu priekšlikumus un viedokļus līdz 2015. gada 10. maijam.

MK noteikumu projekts “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”

MK noteikuma projekta “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” anotācija