MK noteikumu projekts “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (VSS-317)

Latvijas Mērnieku biedrība informē, ka ka Valsts sekretāru 2016.gada 14.aprīļa sanāksmē ir izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (VSS-317) (turpmāk – projekts).

Projekts ir izstrādāts, lai aktualizētu Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumus Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (turpmāk  – noteikumi Nr.288) atbilstoši 2015.gada 12.novembra likumam “Grozījumi Zemes ierīcības likumā”, kas tajā skaitā paredz iespēju zemes ierīcības projektu sagatavot ne tikai papīra, bet arī elektroniskā formā, kā arī zemes ierīcības projekta grozīšanas kārtību. Papildus ar projektu tiek novērstas dažādas praksē konstatētas problēmas noteikumu Nr.288 piemērošanā.

Latvijas Mērnieku biedrība aicina biedrus sniegt viedokli/priekšlikumus par projektu līdz 2016.gada 27.aprīlim.

Projekts pieejams Ministru Kabineta tīmekļa vietnē http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386840 .