MK noteikumu projekts VSS-1199

Latvijas Mērnieku biedrība informē, ka Aizsardzības ministrija ir nosūtījusi elektroniskai saskaņošanai precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumos Nr.879  “Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”” (VSS-1199).

Lūdzam biedrus viedokli par precizēto likumprojektu sniegt līdz 2018. gada 9. janvārim uz e-pasta adresi lmb@lmb.lv.

MK noteikumu projekts šeit.

MK noteikumu anotācija šeit.

Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem šeit.