MK noteikumu projekts “Latvijas būvnormatīvs LBN 305-15 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā”” (VSS-184)

Latvijas Mērnieku biedrība informē, ka Ekonomikas ministrija ir izsludinājusi MK noteikumu projektu “Latvijas būvnormatīvs LBN 305-15 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā”” (VSS-184, http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40349186 ).

LMB gaidīs Jūsu priekšlikumus/komentārus līdz 14.03.2015.