MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”” (VSS-227)

Latvijas Mērnieku biedrība informē, ka Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināts noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”” (VSS-227) http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40350435.

LMB gaidīs Jūsu priekšlikumus/komentārus līdz 25.03.2015.