MK noteikumu Nr.879 grozījumu projekts (VSS-1199)

LMB aicina biedrus iesniegt iebildumus/priekšlikumus/papildinājumus par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi ministru kabineta 2011. gada 15. novembra noteikumos Nr. 879 “Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”” un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) līdz 2017. gada 6. decembrim.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi ministru kabineta 2011. gada 15. novembra noteikumos Nr. 879 “Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”” (2 lpp.)

Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi ministru kabineta 2011. gada 15. novembra noteikumos Nr. 879 “Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (5 lpp.)