MK noteikumu grozījumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumos Nr.879 “Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”” (VSS-896)

Valsts sekretāru sanāksmē 2014. gada 2. oktobrī tika izsludināts Ministru kabineta noteikumu grozījumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumos Nr.879 “Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi””  (VSS-896).

Ar izsludināto normatīvā akta projektu ir iespējams iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40335465

Latvijas Mērnieku biedrība gaida biedru priekšlikumus/ieteikumus līdz 15. oktobrim.