MK noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”

Latvijas Mērnieku biedrība informē, ka 2017. gada 6. jūnijā stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi“.  Ar šiem noteikumiem spēku zaudē “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”. Ar noteikumiem var iepazīties šeit: https://likumi.lv/ta/id/291197-atsevisku-inzenierbuvju-buvnoteikumi

Šajos noteikumos mērniekam arī ir loma izgatavot topogrāfiskos plānus un būvju situācijas plānus, kas izmainīs ADTI datubāzes nozīmi, bet vienlaicīgi arī saskatāmas topogrāfiskā plāna norieta sākums.