LU 74. Zinātniskā konference

Latvijas Mērnieka biedrība informē, ka 2016. gada 11. februārī pulksten 13:00, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, 415. telpā notiks LU 74.konferences Ģeodēzijas un Ģeoinformātikas sekcijas sēdē.

 1. G.Silabriedis
  Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta stratēģiskās attīstības plāni 2016 – 2020
 2. A. Zariņš, A Rubans, D.Haritonova, G.Silabriedis, J.Zvirgzds
  Daudzfunkcionālās optiskās sekošanas iekārtas projekta rezultāti.
 3. K.Morozova, G.Silabriedis, J.Balodis, I.Baltmane, K.Balodis, M.Kaļinka,I.Jumare, D.Haritonova, I.Mitrofanovs
  Viena cm precizitātes ģeoida modelis.
 4. A.Rubans, A.Zariņš, D.Haritonova
  Digitālās zenīta kameras projekts – progresa ziņojums.
 5. K.Salmiņš, J. Del Pino
  SLR stacija 1884 Rīga 2015.gadā.
 6. J.Kaminskis, K.Morozova
  Interferometriskie precīzo līmeņu novērojumi Eiropā.
 7. E.Apsīte, I.Latkovska
  Latvijas upju hidroloģiskā režīma ilgtermiņa un sezonālās izmaiņas.
 8. K.Čabs, M.Cekule
  Cilvēku uzvedības interpretācija un modelēšana izmantojot STATBOX koncepciju.
 9. D.Haritonova
  Latvijas GNSS staciju novērojumu apstrāde un rezultātu apkopojums līdz 2015.gadam.
 10. D.Dobelis, J.Zvirgzds
  Eiropas Kosmosa aģentūras NAPEOS programmpaketes pielietojums GNSS datu apstrādē.
 11. A.Celms, A.Ratkevičs, J.Balodis, G.Silabriedis, J.Rusiņš
  Valsts ģeodēziskā tīkla pētījumi, pielietojot GNSS metodes.
 12. J.Balodis, D.Haritonova, M.Normand
  Garantētas viena cm precizitātes augstuma mērījumi GNSS statisko mērījumu režīmā.
 13. P.Jeļinskis, J.Zvirgzds
  GNSS RTK augstuma noteikšanas metodes aviācijā.
 14. I.Mitrofanovs, J.Klūga, A.Klūga, A.Bricis
  GNSS RTK mērījumi ātrgaitas kustībā.