LMB valdes sēdes 07.05.2014. darba kārtība

  1. 2014.gada aprīļa valdes sēdes protokola apstiprināšana.
  2. Korespondence.
  3. Informācija par VZD organizēto zemes konsolidācijas semināru.
  4. Idejas par LMB iesaistīšanos kultūrvēsturiskās aktivitātēs.
  5. LMB kalendārs.
  6. 2014. gada Mērnieku sporta spēles.
  7. SIF projekta gaita un problēmas.
  8. Dažādi.