LMB valdes sēdes 05.03.2014. darba kārtība

1.       Tikšanās ar VZD ģenerāldirektores p.i. Maiju Bērziņu.

2.       2014.gada februāra valdes sēdes protokola apstiprināšana.

3.       Korespondence, konta bilance un biedru saraksts.

4.       Jaunumi un Valdes locekļu ziņojumi par padarīto.

5.       LMB SC aktualitātes.

6.       Mērnieku diena.

7.       Ziņojums par zemledus makšķerēšanu.

8.       Kopsapulces un SIF semināra organizēšana.

9.       Dažādi.