LMB valdes sēdes 04.09.2013. darba kārtība

1.       2013.gada augusta valdes sēdes protokola apstiprināšana.

2.       Jaunumi un valdes locekļu ziņojumi par padarīto.

3.       Sporta spēļu 2013 bilance.

4.       Aviācijas metodiskie norādījumi.

5.       LMB SC aktualitātes.

6.       Baltijas foruma 2013 organizēšana.

7.       Dažādi.