LMB valdes sēdes 02.04.2014. darba kārtība

  1. 2014.gada marta valdes sēdes protokola apstiprināšana.
  2. Korespondence, konta bilance un biedru saraksts.
  3. Jaunumi un valdes locekļu ziņojumi par padarīto.
  4. Kopsapulces un SIF semināra bilance.
  5. LMB SC aktualitātes.
  6. Mērnieku diena.
  7. Atbildības un darbu pārskatīšana.
  8. Dažādi.