LMB biedru sapulce 14.03.2014.

Latvijas Mērnieku biedrības (turpmāk – LMB) ikgadējā biedu sapulce (kopsapulce) notiks 2014. gada 14.martā Līgatnes kultūras nama Lielajā zālē, Spriņģu ielā 4, Līgatnē. Atgādinām, ka katru gadu LMB biedru sapulce notiek katra gada marta mēneša otrajā piektdienā.

LMB biedru sapulces (kopsapulces) darba kārtība

09:45–10:00 Reģistrācija LMB kopsapulcei
10:00–11:30 Ziņojums par 2013.gada pārskatu un tā apstiprināšana

LMB Revīzijas komisijas atskaite un apstiprināšana

LMB 2014.gada budžeta apstiprināšana un biedru naudas apstiprināšana

LMB Valdes priekšsēdētāja vēlēšanas

LMB 2 (divu) Valdes locekļu pārvēlēšana

Valdes locekļu ziņojumi par ZIP, ZKU, ADTI

LMB Valdes locekļu vēlēšanu rezultātu paziņošana

Dažādi (lūgums visus laicīgi pieteikties diskusijām)

Kopsapulces biedru kopbilde (foto)

* Aktuālo biedru sapulces programmu publicēsim www.lmb.lv.

 Atgādinām, ka LMB biedru kvorums ir svarīgs, lai pieņemtu lēmumus un ievēlētu jaunos valdes locekļus!

Pēc LMB biedru sapulces visi laipni aicināti uz mērniecības semināru un pārējām aktivitātēm. Sīkāka informācija šeit.

11:30 Mērniecības seminārs
18:00 LMB Goda zīmju un Atzinības zīmju pasniegšana
19:00 Vakariņas ar dalības maksu un iepriekšēju pieteikšanos