LMB biedru sapulce 13.03.2015.

Latvijas Mērnieku biedrības (turpmāk – LMB) ikgadējā biedu sapulce (kopsapulce) notiks 2015. gada 13.martā Smeceres krogā, Mārcienas pagastā, Madonas novadā. Atgādinām, ka katru gadu LMB biedru sapulce notiek katra gada marta mēneša otrajā piektdienā.

LMB biedru sapulces (kopsapulces) darba kārtība

10:00–10:30 Reģistrācija   LMB kopsapulcei

10:30–11:30

 

Ziņojums par 2014.gada pārskatu un tā apstiprināšana

LMB 2015.gada budžeta apstiprināšana

LMB 2 (divu) Valdes locekļu pārvēlēšana

LMB Revīzijas komisijas atskaite un apstiprināšana

LMB Valdes locekļu vēlēšanu rezultātu paziņošana

Dažādi (lūgums visus laicīgi pieteikties diskusijām)

Kopsapulces  biedru kopbilde (foto)

* Aktuālo biedru sapulces programmu publicēsim www.lmb.lv.

Atgādinām, ka LMB biedru kvorums ir svarīgs, lai pieņemtu lēmumus un ievēlētu jaunos valdes locekļus!

Pēc LMB biedru sapulces visi laipni aicināti uz mērniecības semināru un pārējām aktivitātēm (lūdzu sekot līdzi informācijai).

11:30 Mērniecības  seminārs
18:00 LMB Goda zīmju un Atzinības zīmju pasniegšana
19:00 Vakariņas  ar dalības maksu un iepriekšēju pieteikšanos