LMB BIEDRU SAPULCE 10.03.2017.

Latvijas Mērnieku biedrības ikgadējā biedu sapulce (kopsapulce) notiks 2017. gada 10. martā Riga Islande Hotel, Ķīpsalas iela 2, Rīga.

 LMB biedru sapulces (kopsapulces) darba kārtība

09:30-10:00 Reģistrācija LMB kopsapulcei

10:00-12:00

 

Ziņojums par 2016.gada pārskatu un tā apstiprināšana

Vēlēšanu komisijas ievēlēšana

LMB 2 (divu) Valdes locekļu pārvēlēšana

LMB 2017.gada budžeta apstiprināšana

Deleģēto pārstāvju atskats uz dalību IKTP sapulcēs, Mērniecības konsultatīvajā padomē, Latvijas Būvniecības padomē u.c.

LMB Revīzijas komisijas atskaite un apstiprināšana

LMB Valdes locekļu vēlēšanu rezultātu paziņošana

Dažādi (lūgums visus laicīgi pieteikties diskusijām)

Kopsapulces biedru kopbilde (foto)

Atgādinām, ka LMB biedru kvorums ir svarīgs, lai pieņemtu lēmumus un ievēlētu jaunos valdes locekļus!

Pēc LMB biedru sapulces visi laipni aicināti uz mērniecības semināru un pārējām aktivitātēm. Sīkāka informācija sekos.

12:30 Mērniecības seminārs
17:00 LMB Goda zīmju un Atzinības zīmju pasniegšana