LMB biedru sapulce 09.03.2018.

Latvijas Mērnieku biedrības ikgadējā biedu sapulce (kopsapulce) notiks 2018. gada 9. martā Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, Akadēmijas iela 10, Jelgavā.

LMB biedru sapulces (kopsapulces) darba kārtība

09:30-10:00 Reģistrācija LMB kopsapulcei

10:00-12:00

 

Ziņojums par 2017.gada pārskatu un tā apstiprināšana

Vēlēšanu komisijas ievēlēšana

LMB 2 (divu) Valdes locekļu pārvēlēšana un LMB Valdes priekšēdētāja pārvēlēšana

Diskusija par LMB mērķi 2018. gadam:

–          profesijas standarta izstrādāšana;

–          tirgus nosargāšana saistībā ar viesstrādnieku ienākšanu visās tautsaimniecības nozarēs;

–          būvju kadastrālā uzmērīšana.

LMB 2018.gada budžeta apstiprināšana

LMB Revīzijas komisijas atskaite un apstiprināšana

LMB Valdes locekļu vēlēšanu rezultātu paziņošana

Dažādi (lūgums visus laicīgi pieteikties diskusijām)

Kopsapulces biedru kopbilde (foto)

Atgādinām, ka LMB biedru kvorums ir svarīgs, lai pieņemtu lēmumus un ievēlētu jaunos valdes locekļus un valdes priekšsēdētāju!

Pēc LMB biedru sapulces visi laipni aicināti uz mērniecības semināru un pārējām aktivitātēm. Sīkāka informācija sekos.

12:30 Mērniecības seminārs
17:00 LMB Goda zīmju un Atzinības zīmju pasniegšana