Likumprojekts “Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā” VSS-900

Valsts sekretāru 2017. gada 24. augusta sanāksmē (Prot. Nr. 33 1.§) izsludināts Aizsardzības ministrijas sagatavotais likumprojekts “Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā” (VSS-900) (turpmāk – Likumprojekts).

 

Aizsardzības ministrija saņēma iebildumus no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (RDPAD) un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) par to, ka konceptuāli jāpārskata Ģeotelpiskās informācijas likuma 10.p. 3. un 5.d. daļas redakcija. Attiecīgi Likumprojekta saskaņošanas procesā ir panākta vienošanās par IZM un RDPAD izteiktajiem iebildumiem, t.i., ka Likumprojektā turpmāk netiks iekļautas atsauces uz profesiju standartiem. LĢIA sadarbībā ar IZM un RDPAD ir izstrādājusi precizēto Likumprojekta redakciju, kas paredz 10.p. 3. un 5.d. iekļaut prasības pēc noteikta līmeņa izglītības/profesionālajās kvalifikācijas valsts/pašvaldību institūciju darbiniekiem, kuri veic ģeodēzisko/kartogrāfisko darbību.

 

Rosinātās izmaiņas atvieglo tiesību normu piemērošanu valsts un pašvaldību darbiniekiem, jo, izvērtējot potenciālā darbinieka piemērotību ģeodēzisko darbību veikšanai, būs iespējams salīdzinoši vienkāršākā veidā pārliecināties par pretendenta kvalifikāciju. Proti, nebūs jāizvērtē pretendenta atbilstība profesijas standartam (šāds izvērtējums no pārbaudītāja, t.i., valsts vai pašvaldību iestādes, prasa īpašas profesionālās zināšanas ģeodēzijas jomā),  tā vietā pretendenta iegūto izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinās dokumenti, kuri izdoti par akreditētu augstākās izglītības programmu apguvi un kuru izvērtēšana neprasa papildu profesionālu ekspertīzi ģeodēzijas jomā. Identisks princips ir piemērots, nosakot izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasības kartogrāfisko darbību veikšanai. Vienlaikus vēlamies uzsvērt, ka Likumprojekts nekādā mērā neietekmē līdzšinējās prasības attiecībā uz sertificētajām personām kuras veic (veiks) ģeodēzisko darbus.

 

Lūgums savas kompetences ietvaros izskatīt pievienotos dokumentos un informēt par iebildumiem/priekšlikumiem.

 

Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā šeit.

Izziņa par iebildumiem šeit.

Atotācija šeit.

Izglītības un zinātnes ministrijas iebildumi šeit.

Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikums šeit.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta iebildumi šeit.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atkārtotie iebildumi šeit.