Kadastra datu lietotāju konferences prezentācijas un video ieraksts

2016. gada 26.maijā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskā centra telpās, Jelgavas ielā 1, Rīgā notika Kadastra datu lietotāju konferenci “Kadastra attīstība, iespējas un izaicinājumi” ar mērķi vienkopus pulcēt lielākos kadastra datu lietotājus un sadarbības partnerus, lai dalītos pieredzē par kadastra datu izmantošanu, problēmām  datu izmantošanā un to iespējamiem risinājumiem.

Atskatu par konferenci varat gūt prezentācijās un video materiālos, kas pieejami Valsts zemes dienesta mājas lapā: http://vzd.gov.lv/lv/par-mums/valsts-zemes-dienests/vzd-konference/