Izsludina koncepcijas projektu par VZD un Zemesgrāmatu vienotas sistēmas izveidi (VSS-207)

06.03.2014. Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts koncepcijas projekts “Koncepcija par Nekustamā īpašuma valsts kadastra un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas sistēmas izveidi” (VSS-207). Līdz 20.03.2014. var iesniegt iebildumus un ieteikumus. http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40316215