Grozījumu projekts Vispārīgajos būvnoteikums (VSS-78)

2017. gada 26. janvāra Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināts Ministru kabineta noteikumu grozījumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”" - VSS-78 – (http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40409970).

LMB aicina biedrus iesniegt iebildumus/priekšlikumus/papildinājumus līdz 2017. gada 1. februārim.