Grozījumu projekts MK noteikumos Nr.551 (VSS-1287)

Latvijas Mērnieku biedrība informē biedrus, ka VSS ir ir izsludināts Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”” (VSS-1287). http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40376172

Latvija Mērnieku biedrība aicina biedrus aktīvi iesaistīties iebildumu sniegšanā un skaidrošanā.