Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā (VSS-385)

Valsts sekretāru sanāksmē ir pieteikts likumprojekts “Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā” (VSS-385) http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422855 .

Informācijai:
- pieteikts arī likumprojekts “Grozījumi Zemes pārvaldības likumā” (VSS-372) http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422833;
- pieteikts arī likumprojekts “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” (VSS-384) http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422854.

LMB aicina biedrus iesniegt iebildumus/priekšlikumus/papildinājumus!