Grozījumi MK noteikumos Nr.1019 un Nr.263

27.02.2014. stājas spēkā sekojoši Ministru kabineta noteikumu grozījumi:
1) grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” – http://likumi.lv/doc.php?id=264609
2) grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” – http://likumi.lv/doc.php?id=264608