Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes sēde 24.09.2015.

2015. gada 24. septembrī notika otrā Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes sēde.

1. Sēdes norise AiM Valdemāra ielā.

2. Sedi vada Jānis Garisons (AiM). Jānis Sārts vairs nav AiM valsts sekretārs.

3. Par Latvijas ģeoportāla iespējām un pieejamiem datiem informē Reģionālā attīstības pārvalde K. Krastiņš un Putniņš:

– pieejami 14 ģeoprodukti;

– veikta aptauja par ministrijās pieejamiem ģeoproduktiem. Aptaujāti visi, kuriem ir saistošas INPIRE direktīvas;

– valsts iestādēm un ministrijām tiks organizēta “meistarklase” – apmācība un informācijas nodošana;

– pagaidām notiek informācijas apkopošana un sāks ar 2016. gada 1. ceturksni;

– rezumē – vēl daudz neskaidrību, jādefinē mērķi.

Diskusijā: Kas ir ģeoportāls? Kam domāts? Kā izvietot datus?

VARAM (Arnis Daugulis) apņēmās nākamā reizē prezentēt ģeoportāla stratēģiju. Līdz 30.11. aicina iesūtīt informāciju par datiem, ko vajag/var izvietot ģeoportālā. Normatīvu un likumu apskats, kas nosaka ģeoportāla lietojumu un izmantošanu.

 

4. INSPIRE direktīvas ieviešana (LĢIA, Harijs Baranovs):

– 28.12.2013. MK rīkojums 686 (GI attīstības koncepcija?);

– viedoklis, ka ģeoportālu pielietos valsts pārvalde;

– datu kopas ģeoportālam sniedz un izmanto valsts pārvalde;

– gatavi produkti interesēs indivīdus un privāto sektoru;

– par INSPIRE direktīvu ieviešanas termiņiem informēs nākamā sēdē. Varētu būt, ka nav tik spoži un ģeoportāls ir vieta, kur to var redzēt (nedarbojas servisi, trūkst datu, u.c.).

 

5. Latvijas Nacionālais atlants (Jānis Turlajs, ĢIS biedrība/SIA “Jāņa sēta”):

– līdz šim uzrunātas trīs valdības un AiM tajās – jautājums nav risināts;

– prezentē ieskatu par aktuālu jautājumu attēlošanu ar kartogrāfijas paņēmieniem;

– pamatojums sava nacionālā atlanta izdošanai;

– daudz datu kopu, kuras iegūtas statistiskās aptaujās, tautas skaitīšanā, bet nav ne prezentētas vai aplūkotas kādos pārskatos;

– atbalsts no Latvijas Pašvaldību savienības atlanta nepieciešamībai;

– plānotais atlants būtu gan reprezantatīvs iespieddarbs, gan elektronisks;

– aicinājums atlanta 1. sējuma izdošanu saistīt ar Latvijas 100 gadu atzīmēšanu.

Diskusijā: Atlants nepieciešams un iebildumu nav. Kas varētu būt atbildīgais un kā piesaistīt līdzekļus?

KM ir Latvijas 100 gadu svinību programma. Varētu papildināt ar atlanta izdošanu.

Aizsardzības ministrijai “labāks” budžets un tā ir atbildīga par ģeotelpiskiem datiem;

Ekonomikas ministrijas pakļautībā ir Statistikas pārvalde. Jābūt ieinteresētībai atspoguļot informāciju;

Papildus jāiesaista Ārlietu ministrija.

 

6. Nākamie izskatāmie jautājumi:

– Vietējo ģeodēzisko tīklu uzturēšana (LĢIA, LPS)

– Latvijas nacionālais atlants (AM, AiM, KM, EM)

– zinātnes kapacitāte (IzM)

– Latvijas ģeoportāla stratēģija (VARAM)