Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes sēde 11.06.2015.

1. Sēdes norise AiM Valdemāra ielā.

2. Darba kārtībā vispārīgi jautājumi – organizēšanas kārtība, LĢIA ziņojums par Ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcijas izpildi, turpmāk izskatāmie jautājumi.

3. Svarīgākais par organizēšanu un padomes darba kārtību:

– Padome izskata jautājumus, kas skar vairākus resorus;

– problēmjautājumu virzītājiem jāsniedz risinājumu varianti;

– Padomes vadītājs (valsts sekretārs Jānis Sārts) vērtēs problēmas aktualitāti un prioritāti;

– Padome vismaz 2 reize gadā. Šogad būs divas sēdes – septembrī un vēl viena gada nogalē.

– Padomē nepiedalās Finansu ministrija. Jautājumi par budžetu, izmaksām un naudām būs jārisina katram resoram, ja Padome nolems, ka jautājumam ir risinājums.

4. LĢIA ziņojums apjomīgs, bet ļoti ātrs. Apmēram 50% ir uzsāts kaut ko darīt, bet līdz galam izdarīts ir maz. Ir jautājumi, kuri nav uzsākti risināt. Ziņo arī par VT, LV’14, LAS-2000,5, aeronavigāciju u.c.

5. Nākamie izskatāmie jautājumi:

– Ģeoportāls – maz informācija, nav pielietojuma, nepilda uzliktās funkcijas (LPS);

– INSPIRE direktīvas – to nozīme, vajadzība un lietderība ieviešot un pārņemot Latvijā (LĢIA un VZD);

– Zinātne un izglītība – mērķis, ka katra atbildīgā ministrija, resors ir spējīgs pasūtīt sev nepieciešamo zinātnisko pētījumu (nevis tikai caur IzM). Izskatīs jautājumu par nepieciešamību zinātniskiem pētījumiem un izglītības jautājumiem (IzM un LMB);

– Latvijas Nacionālais atlants – tā izveide tiek atlikta divās koncepcijas realizācijās. Mērķis nav privātuzņēmuma produkts, bet nepieciešamība jebkuram resoram vai ministrijai pārskatīt sev saistošos jautājumus (loģistika, izglītības centri, apdzīvotība, migrācija u.c.). Saskata, ka jautājums jāpaceļ visaugstākā līmenī, lai uzsātu tā realizāciju (ĢIS biedrība, Jānis Turlajs);

– Vietējais tīkls – informatīvs ziņojums, neapmierinoša izpilde un iespējamie risinājumi (LPS, LĢIA, LMB, LKĢA).