Ģeotelpiskā informācija pēc 01.12.2014.

Geotelp-dati 2014-12-01 LMB

09.01.2015. LĢIA atbildes vēstule 09 01 2015_ LGIA atbilde_VZD_09012015_EVRS

08.01.2015. Aizsardzības ministrijas vēstule 08 01 2014_AiM_vestule_080115_LKGA par EVRS

Informējam. ka 2014. gada 18. decembrī ir precizēts LV’14 – http://www.lgia.gov.lv/Aktualitates/2014/12/18-1.aspx

LĢIA atbildes uz konferencē „Zemes pārvaldība un mērniecība” izskanējušiem jautājumiem par kvaziģeoīda modeli LV′14 (koriģētas 12.01.2015.) – http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=2&txt_id=130