Ģeoptelpiskās informācijas koordinācijas padomes sēde

2016. gada 15. decembrī VZD (11. novembra krastmalā) notika Ģeoptelpiskās informācijas koordinācijas padomes sēde, kuru vadīja Aizsardzības ministrijas Valsts sekretārs Jānis Garisons.

  • Atlanta izdošana. Projekts konkurē ar konversācijas vārdnīcas izdošanu uz Latvijas simtgadi. Stapministriju diskusijā iniciatīva noraidīta. Pašvaldību savienība aicina gatavot informatīvu ziņojumu.
  • INSPIRE direktīvas. Pret Latviju ir uzsākta pirms izmeklēšanas procedūra (“pirmspilota lieta”) par ģeotelpiskās informācijas un datu pieejamību. Eiropas Komisija vērtē Latvijas ministriju un iestāžu solījumu, termiņus un rīcības plāna izpildi. Šobrīd visvairāk termiņus kavē VARAM. Visām ministrijām un iestādēm uzdots pārvērtēt savus iesniegtos termiņus. Līdz 20.01.2017. ĢIKP jāiesniedz precizētu rīcības plānu un kavējumu izvērtējumu. Līdz 15.03.2017. sagatavo MK informatīvu ziņojumu. 15.05.2017. ikgadējais ziņojums Eiropas komisijai.                         Tiks informēti Latvijas deputāti/pārstāvji Eiropas Komisijā. Iespējami iestāžu ārpakalpojumi, lai izpildītu INSPIRE prasības un Latvijai nebūtu jāmaksā soda naudas.
  • LIDAR lietojums VZD. Norit pilotprojekts būvju identifikācijai. 10p/kvm, 4p/kvm.                                                                                                                                                                                                                                                  IZM aicina izmantot tālizpētes datus COPERNICUS ietvaros (zema izšķirtspēja).                                                                                                                                                                                                                                     Nolemts IZM rīkot semināru par pieejamiem tālizpētes datiem un LĢIA rīkot semināru par LIDAR datu izmantošanu un nākotnes iespējām (punktu blīvums, datu atjaunošanas cikliskums).
  • Zinātnes kapacitāte. 2017. gadā tiks plānotas turpmāko gadu aktivitātes par pētījumiem un izglītību. Īss referējums, kurā iekļauta gan nepieciešamo speciālistu daudzums, virziens, pieejamie projekti, attīstības virzieni un nozares, kuru nozīme mazinās.                                                                                                                                                                                                                                                IZM atsūtīs visiem iesaistītajiem. Atvērts paliek jautājumus, ko vēlas ietvert izvērtējumā un pētījumos par ģeotelpiskiem  datiem. Līdz 01.03.2017. jāsniedz viedoklis (valsts iestādēm).

Nākamā sēde aprīlī Latvijas Hidrogrāfijas dienestā.