MK noteikumi Nr.531 “Ģeodēziskā tīkla klasifikators”

2013. gada 16.  augustā stājās spēkā 2013. gada 6. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.531 “Ģeodēziskā tīkla klasifikators”.  Ar šiem noteikumiem spēku ir zaudējuši Ministru kabineta 2008. gada 11. februāra noteikumus Nr.88 “Valsts ģeodēziskā tīkla klasifikators”.