Ceturtā FIG Jauno mērnieku konference

Latvijas Mērnieku biedrība aicina pieteikties jaunos mērniekus (35 gadi vai jaunāki, vai arī tos, kas nav pārsnieguši 10 gadus pēc baklaura vai maģistra grāda iegūšanas mērniecībā/ģeomātikā) pieteikties finansējumama un piedalīties 4. FIG Jauno mērnieku konferencē (4th FIG Young Surveyors Conference) un 26. FIG kongresā, kas notiks Turcijā, Stambulā – 2018. gadā 4.-11. maijā.

Finansējumā iekļauti:

  • ceļa izdevumi (piemēram, aviobiļetes, vilciens, autobuss);;
  • naktsmītne, ēdināšana;
  • FIG kongresa reģistrācijas maksa;
  • FIG jauno mērnieku (pētnieku) konferences reģistrācijas maksa;
  • FIG fondu vakariņas un
  • FIG gala vakariņas.

Iepriekšējie FIG finansējuma saņēmēji nav tiesīgi pieteikties.

https://docs.google.com/forms/d/1GowWEskF-4H5bOaaY3uo_kPGre52FwJGYxy4zhE6KCg/