JĀNIS ŠTRAUHMANIS

2015. gadā GODA ZĪME “PAR NOPELNIEM LATVIJAS MĒRNIECĪBĀ” – augstākais apbalvojums (ordenis)

_MG_1254_JStrauhmanis

Piešķirts augstākais apbalvojums par mūža ieguldījumu mērniecībā. Jānis Štrauhmanis ilgus dzīves gadus nesavtīgi atdevis augstākās izglītības mērniecības speciālistu sagatavošanā, mērniecības nozares ģeodēzijas un kartogrāfijas virzienu attīstībā, to vadībā un zinātniskajā pētniecībā.

Jānis Štrauhmanis (1944. 15. VI. Rīgā), kartogrāfs, kartogrāfijas vēsturnieks, ģeogrāfijas zinātņu kandidāts (1973), docents (1979), Dr. geogr. (1992), Dr. habil. hist. (1997), RTU profesors (2006). Beidzis LVU Ģeogrāfijas fakultāti (1968), MVU aspirantūru kartogrāfijā (1972), stažējies VDR (1977, 1981), Čehoslovākijā (1983). LVU Ģeogrāfijas sektora zinātniskais līdzstrādnieks (1970-1972), Ekonomiskās ģeogrāfijas katedras vec. pasniedzējs (1972-1977), docents (1977-1998), katedras vad. (1985-1990), Ģeogrāfijas fak. dekāns (1980-1985), Latvijas Jūras akadēmijas profesors (1998-2003).

RTU Ģeodēzijas katedras kartogrāfijas priekšmetu daļējas slodzes docents (1993-2003), Ģeomātikas katedras asociētais profesors (2003-2006), katedras vadītājs (2003-2012), profesors (no 2006). Studiju programmu „Ģeodēzija un kartogrāfija”, „Ģeomātika” maģistra darbu un doktorantūras vadītājs, LU un RTU promociju darbu vadītājs un eksperts. Vadījis starptautisko un nacionālo projektu izstrādi (no 2003). Galvenie mācību priekšmeti: kartogrāfija, tematiskā un teorētiskā kartogrāfija, kartogrāfijas vēsture, ģeomātikas pamati, likumdošana ģeomātikā, ārzemju studentu apmācība.

Pētījis ekonomiskās kartogrāfijas un ģeomātikas problēmas. Publicējis vairāk nekā 600 zinātnisko un populārzinātnisko rakstu, 20 grāmatu, t.sk. Ģeogrāfiskais atlants (1984), Sociālās un ekonomiskās ģeogrāfijas terminu vārdnīca (1992, līdzaut.), Kartogrāfija (1993, 2004), Latvijas ostas (2000), Saistošā kartogrāfija (2001), Tematiskā kartogrāfija (2002), Jūras navigācijas kartogrāfija (2003), Ūdensceļu ģeogrāfija (2003), Kartogrāfija tūrismā (2004), Institūts Rīga-Brisele (2005) u.c.

Aktīva starptautiskā sadarbība ģeodēzijas, ģeomātikas un kartogrāfijas jomā. Vairāku profesionālo biedrību un asociāciju loceklis. Latvijas Zinātnieku savienības biedrs (1988), valdes loceklis, priekšsēdētājs (2003). Latvijas Zinātņu vēstures asociācijas biedrs, viceprezidents (1992). Aktīvi piedalās LMB darbā.

 

<<Atpakaļ