JĀNIS KLĪVE

2015. gadā GODA ZĪME “PAR NOPELNIEM LATVIJAS MĒRNIECĪBĀ” – augstākais apbalvojums (ordenis)

201210 JK foto bukletam

2010. – 2014. gadam Latvijas Mērnieku biedrības valdes priekšsēdētājs. Pildot Latvijas Mērnieku Biedrības priekšsēdētāja amata pienākumus veicinājis veiksmīgu sadarbību gan starp mērniecības nozares profesionālajām organizācijām, gan valsts iestādēm. Šajā laikā tika izveidota īpaši veiksmīga sadarbība ar Valsts zemes dienestu, tai skaitā, organizējot seminārus mērniekiem par aktualitātēm nozares jautājumos un kopīgi organizējot 4.Baltijas mērnieku forumu, kā arī veicinājis starptautisku sadarbību starp mērniecības jomā strādājošiem un valsts iestādēm ne tikai Baltijas valstu mērogā, bet arī aktīvi piedaloties mērnieku starptautisko Eiropas organizāciju darbā un veicinājis Eiropas labās prakses pārņemšanu Latvijā.

Piedalījies Latvijas Mērnieku biedrības Sertificēšanas centra izveidošanā un no 2007. līdz 2009.gadam darbojies kā centra vadītājs.

Devis ieguldījumu arī jauno speciālistu un profesionāļu sagatavošanā, no 2006. gada 1. septembra strādājot par RTU Būvniecības fakultātes Ģeomātikas katedras lektoru.

No 2012. gada 1. jūnija Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldes Ģeotelpiskās informācijas aprites nodaļas vadītājs.

2004.-20012. SIA „Rīgas ĢeoMetrs” ĢIS nodaļas vadītājs.

Daudzu gadu garumā ir sevi apliecinājis kā sabiedriski aktīvs nozares profesionālis, kurš lielu daļu sava brīvā laika ir veltījis darbam Latvijas Mērnieku biedrībā, tādējādi sniedzot nozīmīgu ieguldījumu mērniecības nozares attīstībā. Aktīvi līdzdarbojas mērnieku sertificēšanas normatīvā regulējuma izstrādē un pilnveidošanā.

<<Atpakaļ