ARNIS DAMBIS

2014. gadā GODA ZĪME “PAR NOPELNIEM LATVIJAS MĒRNIECĪBĀ” – augstākais apbalvojums (ordenis)

Arnis DambisArnis Dambis 1959. gadā ir absolvējis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Zemes ierīcības fakultāti, iegūstot inž. zemes ierīkotāja diplomu.

Arnis Dambis ir viens no spilgtākiem ģeodēzijas profesionāliem. Savas profesionālās darbības aktīvā posmā 1960-1990 gados, strādājot projektēšanas institūtā “Pilsētprojekts”, ieviesis inovācijas nozarē un ar savu darbu ieguvis cieņu un iemantojis pedantiska un precīza ģeodēzista reputāciju. Viens no paliekošiem pienesumiem nozarē ir veltītais darbs nozares normatīvu sakārtošanai Robežu uzmērīšanas tehniskā instrukcijas (no1994), Poligonometrijas instrukcija (1995), I, II un III klases nivelēšanas instrukcija (2000), Latvijas ģeodēzisko zīmju albums (2002) u.c.

 Inženieris ģeodēzists Arnis Dambis strādājis gan Valsts zemes dienestā, gan Rīgas Tehniskā universitātē un vadījis instrumentu mācību un paplašinātās ģeodēzijas prakses. Profesionālos pienākumus vienmēr veicis precīzi, godprātīgi un atbildīgi.

Arnis Dambis profesionālo darbību turpina arī kā pensionējies ģeodēzists un pēdējos gados veicis ģeodēzisko punktu apsekošanu Rīgā. Sarakstījis ģeodēzijas nozarē nozīmīgu kultūrvēsturiskā darbā “Rīgas pilsētas Iļģuciema teritorijas ģeodēzijas vēsture” (2013). Šobrīd turpina darbu pie iesāktā plašā pētījuma “Rīgas pilsētas ģeodēziskā tīkla izveide 1920.-1940. gados”.

<<Atpakaļ