ANDRIS MAZKALNIŅŠ

2013. gadā ATZINĪBAS ZĪME “PAR NOPELNIEM LATVIJAS MĒRNIECĪBĀ” – apbalvojums (krūšu zīme)

IMG_2370_1Sertificēts mērnieks zemes ierīcības un ģeodēzijas darbos, LMB biedrs. A. Mazkalniņš ir ieguvis profesionālo inženierzinātņu maģistra grāds un zemes ierīkotāja kvalifikācija, kas atbilst 5. līmeņa profesionālajai kvalifikācijai.

1993. gads – “Zemesprojekts” inženieris, amata pienākumos galvenokārt ietilpa Valsts ģeodēziskā tīkla atjaunošana.

1994. gads – VZD Ģeodēzijas daļas Atbalsttīklu nodaļas vadītājs, kuras galvenais uzdevums bija organizēt Valsts ģeodēziskā atbalsttīkla atjaunošanu, papildināšanu un pārvaldīšanu.

Viens no pirmajiem mērniecības uzņēmumu dibinātājiem. Kopš 1996. gada SIA “Ģeometrs” valdes loceklis. Jau no pirmajām uzņēmuma darbības dienām izveidojis labu sadarbību ar LLU Lauku inženieru fakultātes Ģeodēzijas katedru. No firmas darbības pirmsākumiem praktiskās iemaņas gan ģeodēzijā, gan zemes kadastrālajā uzmērīšanā, gan zemes ierīcībā apgūst studējošie. Studiju procesā, nolasot atsevišķas lekcijas vai vadot praktiskos darbus, piedalījies gan A.Makalniņš pats, gan viņa kolēģi, kuriem viņš nav liedzis šādi pilnveidoties.

Valsts eksaminācijas komisijas loceklis Zemes ierīcības studiju programmā LLU.

2006. – 2010. gadam Latvijas Mērnieku biedrības valdes priekšsēdētājs. Kā viens no svarīgākajiem veikumiem jāuzsver Latvijā izveidotā mērnieku sertificēšanas sistēma, kas bija pirmā Baltijas valstīs. Veicinājis Baltijas valstu mērnieku biedrību sadarbības jautājumos par Eiropas mērnieku ētikas kodeksa ratificēšanu un problēmām mērniecības nozarē.

<<Atpakaļ