Aicinām uz semināru 14.03.2014.

SIF rakstiem

Latvijas Mērnieku biedrība (turpmāk – LMB) sadarbībā ar Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociāciju (turpmāk – LKĢA) un Sabiedrības Integrācijas fondu (turpmāk – SIF) 2014.gada 14.martā un 15.martā Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē organizē bezmaksas semināru mērnieku nozares pārstāvjiem. Seminārā galvenās tēmas būs par valsts iestāžu aktualitātēm nozarē, par sabiedrisko organizāciju aktivitātēm un jaunumi no mērniecības aprīkojumu tirgotājiem.

Seminārs ir daļa no Eiropas Sociālā fonda darbības programmas 2007. – 2013. gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, kura ietvaros LMB un LKĢA realizē projektu „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un Eiropas Savienības politikas īstenošanai mērniecības nozarē”. Projekta mērķis ir sekmēt Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” mērķu un uzraudzības rādītāju sasniegšanu. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

           14.03.2014. semināra darba kārtība

Seminārs „Sabiedrisko organizāciju un valsts iestāžu sadarbība”

 (piedalās jebkurš nozares pārstāvis, interesents)

11:30 Reģistrācija un kafija
12:3012:4513:00

13:20

14:00

14:20

14:40

Semināra atklāšana, Līgatnes novada domes pārstāvisZiņojums par SIF projektu, B.ZiemeleStrūves ģeodēziskais loka aktualitātes 2014.gadā, I.Aleksejenko

Izmaiņas Zemes kadastrālajā uzmērīšanā un citas aktualitātes, VZD

Aeronavigācijas normatīvu izmaiņas, M.Kaļinka

Topogrāfiskais plāns un apakšzemes inženierkomunikācijas, U.Mežulis

Ģeotelpisko datu pieejamība tīmeklī, SIA „MDC”

15:00 Kafijas pauze
15:30

15:45

16:20

16:40

17:00

17:20

17:40

Mērniecības tirgus izvērtējumsPraktiskie soļi EVRS ieviešanā un aktualitātes, LĢIADaudz vairāk kā 100 punktu sekundē, SIA „GeoStar”

Sadarbība ar valsts iestādēm, Igaunijas Mērnieku biedrība

Sadarbība ar valsts iestādēm, Lietuvas Mērnieku biedrība

LMB Studentu konkursa godalgoto vietu priekšlasījumi un apbalvošana

XML tehnoloģiju pielietojums tematisko karšu izveidē un atjaunināšanā datorizdevniecības vajadzībām, Dāvis Kļaviņš

Starptautiskā pieredze mērniecībā, O.Kreilis

18:00 LMB Goda zīmju un Atzinības zīmju pasniegšana
19:00 Vakariņas ar dalības maksu un iepriekšēju pieteikšanos (skatīt zemāk)

* Aktuālo semināra programmu izsūtīsim pirms semināra un publicēsim www.lmb.lv un www.lkga.lv .

15.03.2014. semināra darba kārtība 

9:30 Reģistrācija
10:00 Darba grupa par ADTI (A.Mazkalniņš, A.Ansbergs)
11:00 Darba grupa par ZKU (I.Dragone, R.Smilga)
12:00 Kafijas pauze
12:30 Darba grupa par ZIP (A.Auziņš, I.Dragone)

Aicinām ikvienu nozares pārstāvi pieteikties semināram! Pieteikumus uz semināru lūdzam sūtīt līdz 2014.gada 7.martam uz e-pastu lmb@lmb.lv. Pieteikumā norādīt sekojošu informāciju:

1)      Vārdu, Uzvārdu;

2)      dalība 14.03.2014. seminārā – (jā/nē);

3)      dalība 14.03.2014. vakariņās pa maksu – (jā/nē);

4)      dalība 15.03.2014. seminārā – (jā/nē).

 

Ikvienam semināra dalībniekam ir iespēja piedalīties svinīgās vakariņās (trīs ēdieni: uzkodas, pamatēdiens, deserts, kafija) ar dalības maksu:

LMB un LKĢA biedriem – EUR 14.00 (LVL 9.84),

pārējiem semināra dalībniekiem – EUR 18.00 (LVL 12.65).

Maksu par vakariņām lūgums pārskaitīt līdz 2014.gada 7.martam uz Latvijas Mērnieku biedrības rekvizītiem:

–       Reģ. Nr.: 40008004744

–       Norēķinu konta Nr.: LV29HABA000140J056533 (A/S „Swedbank”);

–       Maksājuma uzdevumā norādīt „Par vakariņām”.

 

Vienlaicīgi informējam par nakšņošanas iespējām:

–       „Viesnīca un rehabilitācijas centrs Līgatne” – cena sākot no personas EUR 12.32, EUR 17.92. Brokastis iekļautas cenā. Mājas lapas adrese:  http://rehcentrsligatne.lv/new/2012/01/19/viesnica/ . Vietu rezervēšanai zvanīt pa tālruņa Nr.+371 29332846;

–       “Lāču miga” – standarta divvietīgā numura cena sākot no EUR 35.37, vienvietīgā numura cena sākot no EUR 28.64. Atsevišķi brokastis EUR 2.80 apmērā no personas. Mājas lapas adrese: http://www.lacumiga.lv/viesnica.html . Vietu rezervēšanai zvanīt pa tālruņa Nr.+371 29133713.

 

Jautājumu gadījumā zvanīt Sigitai 27859181 vai rakstīt uz e-pastu lmb@lmb.lv.