Grozījumu projekts Profesiju klasifikatorā (VSS-44)

2017. gada 19. janvāra Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināts Ministru kabineta noteikumu grozījumu projekts “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām” – VSS-44 – (http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409439).

Mērnieks paliek. Parādās jauna profesija – mērnieka palīgs.

LMB aicina biedrus iesniegt iebildumus/priekšlikumus/papildinājumus līdz 2017. gada 25. janvārim.