25.02.2014. MK noteikumi Nr.113 “Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi”

2014. gada 18. martā stājas spēkā 2014. gada 25. februārī pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr.113 “Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi“.