23.03.2017. Mērniecības konsultatīvā padomes sēde

2017. gada 23. martā Valsts zemes dienestā notika Mērniecības konsultatīvās padomes sēde.

Dienas kārtībā bija jautājumi par:  Metodisko vadlīniju izstrādes nepieciešamība situācijās, kad zemes robežu plāni būtiski nesakrīt ar situāciju apvidū; Plānotie grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” un citi jautājumi.

Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit un ar prezentāciju par Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumu grozījumiem šeit.