18.03.2016. semināra prezentācijas

11:30 –

– 13:30

Rail Baltic projekts (K.Casno)

Vietējo ģeodēzisko tīklu pilnveidošana (I.Nudiens)

Latvijas Ģeotelpiskai informācijas aģentūrai pieejamās informācijas apkopojums par Vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu (I.Liepiņš)

Sertificēto personu 2014. un 2015. gada darbu pārskats (M.Reiniks)

Par pārmaiņām mērnieku sertifikācijā (darba grupas piedāvātās izmaiņas) (M.Reiniks)

CLGE GA Rīgā un konference (I.Nudiens)

14:30 –

– 17:00

Skats no cita redzespunkta (I.Liepiņš)

Bezpilota lidaparātu izmantošana mērniecībā (M.Reiniks)

Modernā fotogrammetrija un realitātes telpiskā modelēšana (I.Lukss)

Dažādu punktu mākoņu iegūšana ar lāzerskanēšanas metodēm un fotogrāfijām un to pielietojums. Biežāk sastopamās kļūdas no punktu mākoņiem izgatavotajās topogrāfijās M1:500 (M.Ruģelis)

Izmaiņām zemes ierīcības projekta izstrādē (J.Mierkalne)

Sertificētas personas viedoklis par zemes ierīcības lomu mūsdienās (J.Vītols)

Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija būvniecības procesā (U.Krutova)