18.03.2016. LMB biedru sapulce

Latvijas Mērnieku biedrības ikgadējā biedu sapulce notiks 2016. gada 18. martā viesnīcā „Dzintars”, Edinburgas prospektā 15, Jūrmalā.

 LMB biedru sapulces (kopsapulces) darba kārtība

09:30-10:00 Reģistrācija   LMB kopsapulcei

10:00-11:00

 

Ziņojums par 2015.gada pārskatu un tā apstiprināšana

LMB 2016.gada budžeta apstiprināšana

Vēlēšanu komisijas ievēlēšana

LMB 2 (divu) Valdes   locekļu pārvēlēšana

Revīzijas komisijas locekļu pārvēlēšana

LMB Revīzijas komisijas atskaite un apstiprināšana

LMB Valdes locekļu vēlēšanu rezultātu paziņošana

Diskusija par sertificēšanas sistēmu

Kopsapulces biedru kopbilde (foto)

* Aktuālo biedru sapulces programmu publicēsim www.lmb.lv.

 Atgādinām, ka LMB biedru kvorums ir svarīgs, lai pieņemtu lēmumus un ievēlētu jaunos valdes locekļus!

Pēc LMB biedru sapulces visi laipni aicināti uz mērniecības semināru un pārējām aktivitātēm. Sīkāka informācija sekos.

11:30 Mērniecības   seminārs
17:00 LMB Goda   zīmju un Atzinības zīmju pasniegšana
18:00 Vakariņas   ar dalības maksu un iepriekšēju pieteikšanos