18.03.2016. LMB biedru sapulce, seminārs, apbalvojumu pasniegšana

Foto: Edgars Dreimanis