17.07.2014. Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts likumprojekts “Grozījumi Zemes ierīcības likumā” (VSS-649)

Valsts sekretāru 2014.gada 17.jūlija sanāksmē ir izsludināts likumprojekts „Grozījumi Zemes ierīcības likumā” (VSS-649) (turpmāk – likumprojekts).

Likumprojekts paredz, ka zemes ierīcības projekta izstrādātājiem nebūs Valsts zemes dienestam jālūdz sniegt atzinumu par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām datu sagatavošanas tehniskajām prasībām un zemes vienību robežu atbilstību Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem pirms zemes ierīcības projekta apstiprināšanas vietējā pašvaldībā. Procedūru vienkāršošanas ietvaros ir paredzēta iespēja zemes ierīcības projektu sagatavot arī elektroniskā formā, kā arī paredzēts likumā iekļaut regulējumu, kas atļaus grozīt zemes ierīcības projektu.

Sīkāk: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40328300