16.04.2015. Inženierkomunikāciju turētāju sadarbības padomes sēde

2015. gada 16. aprīlī notika Inženierkomunikāciju turētāju sadarbības padomes sēde. Galvenie darba kārtības jautājumi bija sekojoši:

– apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas (ATIS) tālākās attīstības iespējas (M.Bērziņa);

– priekšlikumu sniegšana un izvērtēšana saistībā ar pašvaldības nodevas par būvatļaujas saņemšanu un būvniecības ieceres akceptu samaksas kārtībai, tajā skaitā par maksājumu dalīšanu – apmaksas veikšana divās vai vienā maksāšanas reizē (J.Zemnieks);

– par būvspeciālistu uzraudzības deleģēšanu biedrībai „Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” (I.Laube);

– diskusija un priekšlikumu sniegšana par vienādu pieeju cenas noteikšanai ADTI datu reģistrēšanai, saskaņošanai dažādās administratīvajās teritorijās (M.Ruģelis).

Sīkāk ar sēdes gaitu un pieņemtajiem lēmumiem Jūs variet iepazīties šeit.