13.03.2015. Semināra prezentācijas

1. daļa

EVRS vēsture un pielikums (A.Igaunis), augstuma sistēmas maiņas ietekme uz tautsaimniecībā izmantotiem datiem Latvijā (M.Reiniks/M.Kaļinka); kvaziģeoīda modeļa LV14 pētījumi (A.Vallis) + diskusija

Jaunumi un aktualitātes zemes ierīcībā (I.Dragone)

Aktualitātes no sertifikācijas centriem (LMB SC- M.Kaļinka, I.Dragone; ABC SB – M.Rugāte)

Portāla www.topografija.lv izmantošanas iespējas mērnieka ikdienā (A.Ansbergs, K.Kojalovičs)

CLGE jauniešu pasākums Berlīnē (J.Butlere)

SIA „GeoStar” prezentācija

2. daļa

Izmaiņa Kadastra un Zemesgrāmatu procedūrās (O.Gabrusenoks-VZD)

Plānu kamerālā pārzīmēšana (Gita Brencsone -VZD; I.Dragone-LKĢA + diskusija)

Aktualitātes aerofotografēšanā un aerolāzerskenēšanā (P.Pētersons-LĢIA)

Aktualitātes no Igaunijas Mērnieku biedrības

LMB Studentu konkursa godalgoto vietu priekšlasījumi un apbalvošana: