13.03.2015. LMB biedru sapulce, seminārs, apbalvojumu pasniegšana

Foto: Edgars Dreimanis